TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Wypoczywamy …mimo wszystko

wstecz

04.08.2020

SPRAWOZDANIE
z kolonii letniej „Wypoczywamy …mimo wszystko” zorganizowanej w Gdyni sfinansowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku

  


   84 dzieci z terenu powiatów augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego uczestniczyło w dwóch 10.dniowych turnusach kolonijnych w Gdyni w terminie 9.07.2020 - 28.07.2020 w wyniku powierzenia zadania publicznego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
  Dzieci wypoczywały z zachowaniem procedur określonych przez GIS, MZ i MEN minimalizujących ryzyko zakażenia COVID 19.
  W obu turnusach przebywało po 42 dzieci, ilość wychowawców i wielkość grup wychowawczych była dostosowana do wytycznych dla organizatorów wypoczynku.
   Program kolonijny zakładał w tym roku priorytety określone przez Ministra Edukacji Narodowej – ustanowienie przez Sejm roku 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin i 15.rocznicę śmierci papieża Polaka, 100.rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz działania promujące znane postacie z historii naszego kraju i wzmacniające postawy społeczne.

   

   

  W ramach kolonii dzieci uczestniczyły w wymienionych poniżej zajęciach edukacyjnych, warsztatach historycznych i patriotycznych, wycieczkach, zabawach integracyjnych:

  • poznanie historycznego i gospodarczego znaczenia Gdyni, która nazywana jest „chlubąII Rzeczypospolitej” oraz wkładu jej mieszkańców w odzyskanie niepodległości,
  • przypomnienie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdyni w 1987 roku i homilii skierowanej „do ludzi morza”, udział dzieci w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – przyjacielem dziecii rodziny,
  • przybliżenie wiedzy o „zaślubinach z morzem” przez Generała Józefa Hallera w Pucku,
  • wycieczce do Trójmiasta – Sopotu i Gdańska (zwiedzanie Starówki, Bazyliki Mariackiej,sopockiego molo),
  • wycieczce na Westerplatte i na Hel,
  • warsztatach ekologicznych o ekosystemie Bałtyku, zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, udział w konkursie „Młody ekolog”,
  • warsztatach przyrodniczych o florze i faunie nadmorskiej,
  • zajęciach edukacyjnych na temat kultury kaszubskiej i promujących wolontarystyczne postawyspołeczne,
  • zajęciach sportowych, kąpieli morskich, spotkań integracyjnych,

  Należy podkreślić, że wszystkie dzieci były bardzo aktywne, zainteresowane zajęciami programowymi i nie stwarzały żadnych problemów wychowawczych, na kolonii otrzymały środki do higieny osobistej.
   Nad zdrowiem dzieci czuwała kadra kolonijna i pielęgniarka, na szczęście wszystkie zdrowe, zadowolone i bezpieczne wróciły do domów.
Kolonie wizytowane były przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i Kuratorium Oświaty w Gdańsku – wyniki kontroli były pozytywne.
   Dziękuję Podlaskiej Kurator Oświaty za przekazanie środków finansowych, które umożliwiły nieodpłatny udział dzieci w koloniach i wszystkim Osobom, które przyczyniły się do realizacji zadania - tak bardzo oczekiwanego przez uczestników w czasie epidemii.

Lilianna Anna Zielińska
Prezes TPD Suwałki

Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności