TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

Szczególną troską TPD obejmuje osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin ubogich, patologicznych i dysfunkcyjnych. W ramach działalności statutowej Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach prowadzi:

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ul. Utrata 9
16-400 Suwałki
tel/fax 087 5663608
email: wtz@tpdsuwalki.org.pl
Hanna Słuchocka - kierownik

Ustawa z 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych stworzyła możliwości i przyjazny klimat do powstania w Suwałkach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

WTZ

Przez 8 lat w zajęciach uczestniczyło 20 niepełnosprawnych osób. Rok 2003 był rokiem zmian w placówce pod względem rozszerzenia działalności i pozyskania większej bazy lokalowej.

W chwili obecnej w siedmiu pracowniach rehabilitacji poddawanych jest 35 uczestników o różnym stopniu niepełnosprawności.

WTZ

Działalność rehabilitacyjna prowadzona jest w następujących pracowniach:

  • plastycznej,
  • tkacko - krawieckiej,
  • gospodarstwa domowego,
  • technik różnych,
  • muzyczno - teatralnej,
  • ekologiczno - przyrodniczej,
  • ceramiczno - wikliniarskiej

WTZ

Nabywanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych wspomagane jest zajęciami logopedycznymi, kinezyterapią, muzykoterapią i biblioterapią.

Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje programy, które mają na celu aktywizację i integrację środowisk osób niepełnosprawnych województwa podlaskiego. W sposób szczególny w kalendarz imprez miasta wpisał się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego oraz Spartakiada Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

WTZ

Młodzież z Warsztatu terapii zajęciowej w Suwałkach uczestniczy w wielu konkursach i wystawach o zasięgu krajowym i międzynarodowym odnosząc liczne sukcesy. Na podkreślenie zasługuje doskonała współpraca Warsztatu z innymi placówkami (w Sejnach, Filipowie, Augustowie) w zakresie realizacji wspólnych projektów, wymiany doświadczeń i organizacji imprez rekreacyjnych.

Mając na uwadze poprawę kondycji naszych podopiecznych od sierpnia 2006 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych poprzez leczenie hipoterapią. Prowadzone ćwiczenia mają na celu rehabilitację osób z dysfunkcją narządu ruchu i zaburzeniami rozwojowymi poprzez wykonywanie w czasie jazdy na koniu: ćwiczeń równoważnych, koordynujących, koncentrujących uwagę i polepszających orientację w przestrzeni.

WTZ

WTZ

WTZ

WTZ

WTZ

WTZ

WTZ

WTZ

Wersja do druku Generuj PDF