TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

„Zimowa radość w Augustowie”

10.02.2017

W okresie minionych ferii zimowych 20 podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie skorzystała z 10.dniowych półkolonii zimowych wraz z dożywianiem w terminie od 23 stycznia 2017 roku do 6 lutego 2017 roku.

Program półkolonii obejmował przede wszystkim zajęcia sportowe na świeżym powietrzu - doskonalono naukę jazdy na łyżwach i nartach biegowych, wycieczki krajoznawcze po Puszczy Augustowskiej i nad jezioro Białe, zajęcia na basenie i sali gimnastycznej. Rozwijano pasje sportowe poprzez udział w rozgrywkach i grach zespołowych oraz propagowano zdrowy i aktywny styl życia.

Święto Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Augustowie

03.02.2017

„Dzisiaj jest Dzień Babci Święto Dziadziusia …..”- tymi słowami przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie przywitały babcie i dziadków na uroczystości przedszkolnej. W specjalnie przygotowanym programie artystycznym dzieci recytowały piękne wiersze o miłości do dziadków, o wdzięczności, o tym, że zawsze maja dla nich czas, że są najważniejsi w ich życiu. Przybyli goście podziwiali swoje pociechy w pokazach tanecznych, a przedszkolaki z wielkim zapałem odtwarzały przygotowane role natomiast dziadkowie z podziwem i wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod Ich adresem.

IV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” w Grajewie

19.01.2017

19 stycznia 2017 roku w Grajewskim Centrum Kultury odbył się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” w Grajewie, w którym uczestniczyli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

Dobroczynny Koncert Kolęd Dzieci - Dzieciom

15.01.2017

„ Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
tam dobre serca mają,
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają”.
Johann Wolfgang Goethe

15 stycznia 2017 roku w Konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach odbył się po raz dziewiętnasty Dobroczynny Koncert Kolęd Dzieci – Dzieciom na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Podobnie, jak w latach ubiegłych inicjatorem koncertu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach, Rzymskokatolicka Parafia Konkatedralna Św. Aleksandra i Suwalski Ośrodek Kultury.

„Podaj bliźniemu pomocną dłoń”

10.12.2016

10 grudnia 2016 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej podsumowaliśmy projekt „Podaj bliźniemu pomocną dłoń” w ramach którego przygotowane zostały paczki rzeczowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Suwałki.

Andrzejki

24.11.2016

Dnia 24. 11 2016r. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach brali udział w IX Regionalnym Balu Andrzejkowym Osób Niepełnosprawnych "Czary Mary - zmieniamy świat na weselszy" w Hotelu Szyszko w Suwałkach. Imprezę zorganizowali Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie "Alternatywa".