TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Konkurs Plastyczny „To co kocham”

17.01.2022

Beata, Jola, Artur i Maciej otrzymali nagrody i wyróżnienia w ramach etapu wojewódzkiego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych p.n. „To, co kocham”.

Święta Bożego Narodzenia u „KRASNOLUDKÓW” w Augustowie

03.01.2022

Za nami radosny, pełen miłości i wzruszeń, przepełniony ciepłem rodzinnym czas Świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu ludzi, a szczególnie w polskiej tradycji jest to święto najważniejsze i najpiękniejsze.

„Myśliwska paczka” dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

17.12.2021

16 grudnia br. Koło Łowieckie Nr 1 w Suwałkach w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Myśliwska paczka” przekazało sprzęt gospodarstwa domowego i gry planszowe dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Krasnoludki w akcji „Wspólnie Udekorujmy Augustów na Święta”

14.12.2021

W poniedziałek 6 grudnia br. Krasnoludki z Punktu Przedszkolnego TPD w Augustowie wraz z innymi przedszkolami ubierały choinki w ramach akcji „Wspólnie Udekorujmy Augustów na Święta”.

„Polska w sercach … augustowskich dzieci”

20.11.2021

Projekt „Polska w sercach … augustowskich dzieci” realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od sierpnia do listopada br. został zakończony.

„Niepodległa do Hymnu

10.11.2021

Uczcijmy wspólnie 103.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!