TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Warsztaty edukacyjno – animacyjne „Za wolną Polskę dziękujemy”

22.10.2021

Warsztaty edukacyjno – animacyjne „Za wolną Polskę dziękujemy” realizowane w ramach projektu „Polska w sercach … augustowskich dzieci”.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach wspólnie z podopiecznymi placówki wsparcia dziennego w Augustowie od sierpnia br. realizują projekt „Polska w sercach… augustowskich dzieci”.

„Wakacje dzieci z placówki wsparcia dziennego TPD w Augustowie”

26.08.2021

Podopieczni placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie zrealizowali podczas wakacji letnich 2021 wyjątkowo atrakcyjny program turystyczno-edukacyjny oraz wypoczynkowo-terapeutyczny. Po okresie zdalnej nauki i przebywania w domu w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną COVID-19 dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach zarówno w ramach akcji „Lato w mieście” oraz jednodniowych wyjazdach edukacyjnych i turnusach wypoczynkowych.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2021

05.07.2021

Z radością podsumowaliśmy po rocznej przerwie kolejną edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Uczestników i gości powitała Pani Hanna Słuchocka – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, a Pani Lilianna Anna Zielińska – Prezes Towarzystwa podkreśliła rolę i znaczenie organizowanych od wielu lat przeglądów artystycznych i ich wpływu na terapię osób niepełnosprawnych.

„Dni Rodziny 2021”

29.06.2021

w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

18 czerwca 2021 roku odbył się w Augustowie w ramach obchodów „Dni Rodziny” piknik rodzinny połączony z warsztatami kompetencji społecznych w zakresie funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie, jej znaczenia i roli.

„Rozwijamy zainteresowania i pasje twórcze dzieci”

24.03.2021

w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie finansowane przez sieć PEPCO.
W ciągu ostatniego miesiąca podopieczni placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach -plastyczno-technicznych, literackich, kulinarnych i socjoterapeutycznych w ramach rozwijania zainteresowań i pasji twórczych dzieci.

XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnyc

22.02.2021

17 lutego 2021 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach odebrali nagrody etapu wojewódzkiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, która w 2020 roku przebiegała pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni”.