TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Goście z Estonii

26.11.2019

22 listopada 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej TPD odwiedziła delegacja gości z Centrum Meiela z Vōru z Estonii.

Podsumowanie projektu edukacyjno – animacyjnego „Pamięć łączy pokolenia”

19.11.2019

Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęliśmy podsumowanie projektu edukacyjno – animacyjnego „Pamięć łączy pokolenia”, który dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

„Pamięć łączy pokolenia”

13.11.2019

9 listopada 2019 roku zrealizowaliśmy kolejny punkt projektu „Pamięć łączy pokolenia” zwiększającego świadomość i wiedzę historyczną o odzyskaniu niepodległości Suwalszczyzny i Augustowa. W ramach zadania uczestnicy projektu - podopieczni Punktu Przedszkolnego i środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie uczestniczyli w wycieczce patriotycznej.

Sukcesy, sukcesy …

28.10.2019

24 października 2019 roku podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach uczestniczyli w Białymstoku w niezwykle miłym spotkaniu Laureatów etapu wojewódzkiego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”…

Wyjazd do filharmonii

28.10.2019

W ramach projektu „Pomóżmy Dzieciom gorszych szans” w dniu 19 października 2019 roku został zorganizowany wyjazd do Filharmonii i Opery Białostockiej. Spektakl muzyczny p.t: „Księga Dżungli” obejrzało 20 beneficjentów programu tj. podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

Śladami bohaterów walk o wolność i niezawisłość Ojczyzny

23.10.2019

„Pamięć łączy pokolenia” – śladami bohaterów walk o wolność i niezawisłość Ojczyzny

W ramach działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy historycznej i utrwalanie tradycji patriotycznej, budowanie pamięci ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń związanych z odzyskiwaniem wolności na Suwalszczyźnie 21 października 2019 roku wybraliśmy się śladami bohaterów walk o naszą wolność.