TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

„Rozwijamy zainteresowania i pasje twórcze dzieci”

24.03.2021

w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie finansowane przez sieć PEPCO.
W ciągu ostatniego miesiąca podopieczni placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach -plastyczno-technicznych, literackich, kulinarnych i socjoterapeutycznych w ramach rozwijania zainteresowań i pasji twórczych dzieci.

XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnyc

22.02.2021

17 lutego 2021 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach odebrali nagrody etapu wojewódzkiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, która w 2020 roku przebiegała pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni”.

Ostatnie działania przedświąteczno-zimowe w placówce wsparcia dziennego

23.12.2020

W tym jakże trudnym ostatnio okresie, dotkniętym wszelkimi trudnościami i ograniczeniami, nieco inaczej patrzy się w przyszłość.

O wiele cenniejsze stają się codzienne czynności i kontakty międzyludzkie, rówieśnicze, za którymi tak tęsknią nasi podopieczni..

Wigilia 2020 w Punkcie Przedszkolnym TPD w Augustowie

23.12.2020

W tym roku spotkanie wigilijne przebiegało inaczej, bez rodziców i zaproszonych gości, ale poprzedzone długimi i ciekawymi przygotowaniami. Przedszkolaki piekły i ozdabiały pierniczki, wykonywały ozdoby choinkowe, pomagały dekorować sale.

Mikołajki u „Krasnoludków” w Augustowie

14.12.2020

7 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie online dzieci z Punktu Przedszkolnego TPD „Krasnoludki” z Panem Mirosławem Karolczukiem Burmistrzem Miasta Augustowa w ramach „Wspólnie udekorujemy Augustów na Święta”.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

08.12.2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach otrzymało grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”…