TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

"W poszukiwaniu inspiracji..."

30.08.2016

WycieczkaW letni, sierpniowy dzień uczestnicy suwalskiego Warsztatu pojechali na wycieczkę wśród pięknych lasów Puszczy Knyszyńskiej - Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia i do Supraśla. Szlak Rękodzieła powstał w 1994 roku z inicjatywy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a jego podstawowym celem jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, do których pojechali podopieczni WTZ. Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali pracownie rękodzielnicze i rzemieślników podczas pracy.

IV Piknik Rodzinny z Przedszkolakami

18.06.2016

18 czerwca 2016 roku na polu biwakowym w Studzienicznej odbył się IV Piknik Rodzinny dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” i Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

Dzięki wytężonej pracy pedagogów i rodziców podopiecznych Punktu Przedszkolnego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Augustowie zorganizowano rozwijający umysł i ciało piknik na świeżym powietrzu w malowniczym miejscu. Dzieci wykazały się zdobytymi umiejętnościami recytatorskimi, plastycznymi, wokalnymi oraz sportowymi. Ideą tegorocznego Pikniku było utrwalanie więzi międzypokoleniowej i wypracowywanie konstruktywnych metod spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

17.06.2016

17czerwca 2016 roku odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i prowadzony przez organizację Warsztat Terapii Zajęciowej . Konkurs współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Przeglądzie uczestniczyły osoby niepełnosprawne z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

Informacje o wyborze oferty

31.05.2016

W związku z zapytaniami ofertowymi dotyczącymi organizacji Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach podaje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Informacje o przetargach

17.05.2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach w związku z organizacją Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ogłasza zapytania ofertowe na wykonanie materiałów reklamowych i usługę cateringową.

Materiały do pobrania: