TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Informacje o przetargach

17.05.2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach w związku z organizacją Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego ze środków PFRON w ramach celu programowego nr 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia ogłasza zapytania ofertowe na wykonanie materiałów reklamowych i usługę cateringową.

Materiały do pobrania:

Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci

12.04.2016

Pół miliona posiłków dla potrzebujących dzieci - dzięki programowi „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom

Dzięki hojności klientów Tesco przekazano już ponad pół miliona posiłków dla dzieci z świetlic i ognisk środowiskowych. Darowizny, przekazywane przy okazji zakupów do puszek zbiórki publicznej Fundacji Tesco Dzieciom, od czterech lat finansują Ogólnopolski Program Dożywiania Potrzebujących Dzieci „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom.

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

02.04.2016

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Suwalczanie są fit & Mamy Siebie

20.03.2016

fitW niedzielę 20 marca 2016 roku na gościnnej sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyła się z inicjatywy Pani Katarzyny Barszczewskiej i młodzieży Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach niecodzienna impreza charytatywna na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Impreza zorganizowana została w ramach projektu „Mamy Siebie”, którego celem jest pomoc osobom potrzebującym pomocy, niepełnosprawnym i zagrożonym dysfunkcją społeczną.

Zaproszenie

18.03.2016

Suwalczanie są fitWraz z zespołem projektowym „Mamy Siebie” z Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na imprezę charytatywną pn. „Suwalczanie są fit & Mamy Siebie”, która odbędzie się dnia 20 marca 2016 roku (niedziela) w godzinach 11:00 - 18:00 na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Spartakiada Integracyjna w Suwałkach

16.03.2016

SpratakiadaGratuluję organizatorom i uczestnikom XIII Suwalskiej Spartakiady Integracyjnej Szkół Podstawowych, która odbyła się 16 marca 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach.