TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

V Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej 2017

22.11.2017

PrzeglądTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach w tym roku uczestniczyło już w V Przeglądzie Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2017.

HYDE PARK - III Suwalski Przegląd Talentów Osób z Niepełnosprawnością 2017

18.11.2017

Po raz kolejny mieliśmy okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas III Suwalskiego Przeglądu Talentów Osób z Niepełnosprawnością „Hyde Park”. Organizatorem Przeglądu był Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenie „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach. W imprezie uczestniczyły warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej i środowiskowe domy z całego regionu. Osoby niepełnosprawne miały okazję zaprezentować swoje umiejętności: wokalne, teatralne, taneczne, kabaretowe lub inne, w niekonwencjonalny sposób.

Konkurs literacki „Krasnoludki są na świecie” w Augustowie

22.10.2017

Krasnoludki „Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie!”...

 

Tak swoje utwory czytała dzieciom „Maria Konopnicka” 22 października 2017 roku w Bibliotece Miejskiej w Augustowie z okazji konkursu literackiego dla dzieci klas drugich z augustowskich szkół podstawowych.

XIV Międzynarodowe Animacje Teatralne

19.10.2017

ANimacje teatralenPodobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej 19 października 2017 roku wystąpili podczas XIV Międzynarodowych Animacji Teatralnych w spektaklu muzycznym pod tytułem „Miłość jedyna jest”. Organizatorem pięknego spotkania przepełnionego teatrem jest Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina” i Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

18.10.2017

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych – Moja Ojczyzna”

Moja Ojczyzna18 października br. braliśmy udział w pięknej uroczystości podsumowania etapu wojewódzkiego XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych – Moja Ojczyzna”.
Z radością informujemy, że nasi uczestnicy na tym etapie zostali wyróżnieni następującymi nagrodami:

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

27.09.2017

……… już za nami

25 września 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, którego organizatorem jest Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

W Przeglądzie brały udział osoby niepełnosprawne z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego.