TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

25 lat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach...

20.11.2015

20 listopada 2015 roku Pani Lilianna Anna Zielińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach uczestniczyła w okolicznościowym spotkaniu z okazji 25-lecia działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach. Podziękowała Dyrekcji Ośrodka, pracownikom socjalnym oraz wszystkim osobom, które od wielu lat pracują na rzecz rodzin potrzebujących pomocy. Zawód pracownika socjalnego jest bardzo trudny, odpowiedzialny, wymagający profesjonalizmu i szeroko pojętej empatii. To dzięki pracownikom socjalnym wielu podopiecznych z wiarą patrzy w przyszłość.

TPD wspiera młode talenty…

20.11.2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach podobnie, jak w latach ubiegłych było współorganizatorem III Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Suwałki 2015 p.t. „Konie, wilki i inne zwierzaki”. Nazwa projektu jest ściśle związana z twórczością znanego Suwalczanina Alfreda Wierusza-Kowalskiego, którego twórczość najczęściej związana była z postaciami zwierząt. Organizatorem przedsięwzięcia był Suwalski Ośrodek Kultury, a koordynatorką - Pani Halina Mackiewicz. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach ufundowało pierwsze nagrody w dwóch kategoriach wiekowych, które Pani Lilianna Anna Zielińska wręczyła na konkursowej gali. Podczas ...

Pasowanie na przedszkolaka

07.11.2015

Pasowanie…to proszę państwa, są Krasnoludki…

7 listopada 2015 roku kolejna grupa przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie została przyjęta w poczet Krasnoludków.

Jubileusz

23.09.2015

Jubileusz"My także chcemy wznosić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni i chcą i mogą:
odkrywać góry, zawieszać słońce,
darować serca - czujesz? - gorące!
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,
nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”

Wypoczynek „Lato 2015 z TPD” za nami…

12.08.2015

 Koniec wakacjiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach podobnie, jak w latach poprzednich zorganizował wypoczynek dla niespełna 300 dzieci w miejscowościach nadmorskich (Jastrzębia Góra, Kołobrzeg) i górskich (Czarny Dunajec, Zakopane) oraz poza granicami kraju – Austria i Włochy. Staraliśmy się spełnić Państwa oczekiwania w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, programu kolonijnego i zagwarantować szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. Dużą wagę przykładaliśmy do doboru kadry kolonijnej, która naszym zdaniem, podczas tegorocznych wakacji wywiązała się znakomicie. Należy podkreślić dużą odpowiedzialność kadry kierowniczej i wychowawczej, kreatywność, empatię i zaangażowanie we wszystkie sprawy związane z wypoczywającymi kolonistami.

UWAGA NOWE LEGITYMACJE SZKOLNE !!!

07.07.2015

Legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest, jako osoba nie posiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 

Szczególnie dotyczy kolonii: do Jastrzębiej Góry, Kołobrzegu i Czarnego Dunajca, ponieważ planowany jest przejazd środkami transportu publicznego.

  

Szczegółowe informacje dotyczące zmian pod adresem:
http://www.ko-gorzow.edu.pl/informacje-wane/51-informacje-wane/3388-przypomnienie-o-nowych-wzorach-legitymacji-szkolnych