TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

„Podaj bliźniemu pomocną dłoń”

10.12.2016

10 grudnia 2016 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej podsumowaliśmy projekt „Podaj bliźniemu pomocną dłoń” w ramach którego przygotowane zostały paczki rzeczowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Suwałki.

Andrzejki

24.11.2016

Dnia 24. 11 2016r. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach brali udział w IX Regionalnym Balu Andrzejkowym Osób Niepełnosprawnych "Czary Mary - zmieniamy świat na weselszy" w Hotelu Szyszko w Suwałkach. Imprezę zorganizowali Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach i Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie "Alternatywa".

Lekcja historii

10.11.2016

11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski. W tym dniu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Uczestnicy naszego Warsztatu w przygotowanej z tej okazji części artystycznej wyrazili swoją wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą Ojczyznę.

„Pasowanie na Przedszkolaka„

04.11.2016

Pasowanie na przedszkolaka4 listopada 2016r w Punkcie Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie odbyła się podniosła uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”. Do przedszkola w roku szkolnym 2016 /2017 uczęszcza 20 dzieci w wieku 3-4 , niektóre z nich są w grupie już drugi rok, a 12 dzieci jest od września. Dla nich to właśnie był pierwszy w życiu występ przed publicznością.

"W poszukiwaniu inspiracji..."

30.08.2016

WycieczkaW letni, sierpniowy dzień uczestnicy suwalskiego Warsztatu pojechali na wycieczkę wśród pięknych lasów Puszczy Knyszyńskiej - Szlakiem Rękodzieła Ludowego Podlasia i do Supraśla. Szlak Rękodzieła powstał w 1994 roku z inicjatywy Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, a jego podstawowym celem jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, do których pojechali podopieczni WTZ. Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali pracownie rękodzielnicze i rzemieślników podczas pracy.

IV Piknik Rodzinny z Przedszkolakami

18.06.2016

18 czerwca 2016 roku na polu biwakowym w Studzienicznej odbył się IV Piknik Rodzinny dla dzieci z Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” i Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

Dzięki wytężonej pracy pedagogów i rodziców podopiecznych Punktu Przedszkolnego oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Augustowie zorganizowano rozwijający umysł i ciało piknik na świeżym powietrzu w malowniczym miejscu. Dzieci wykazały się zdobytymi umiejętnościami recytatorskimi, plastycznymi, wokalnymi oraz sportowymi. Ideą tegorocznego Pikniku było utrwalanie więzi międzypokoleniowej i wypracowywanie konstruktywnych metod spędzania czasu rodziców z dziećmi.