TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Wakacje 2014 – krótkie wspomnienia

18.09.2014

fotkaPo raz kolejny wakacje letnie za nami. W br. roku z kolonii zorganizowanych przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach skorzystało 280 dzieci, które wypoczywały nad morzem – Jastrzębia Góra, za granicą – Chorwacja i Włochy oraz w górach – Czarny Dunajec, Karpacz, Zakopane.

  

Cieszymy się, że od wielu lat obdarzacie nas Państwo zaufaniem i powierzacie swoje dzieci wysyłając na kolonie zorganizowane przez Towarzystwo. Ze swojej strony dokładamy wiele starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i atrakcyjny program edukacyjno – wypoczynkowy. Zatrudniamy doświadczoną kadrę kolonijną kierującą się odpowiedzialnością, empatią i wyjątkową kreatywnością.

  

W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności

12.09.2014

fotoW czerwcu i lipcu 2014 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowali zadanie publiczne pt.: „Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny” pod nazwą „W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności”.

Projekt współfinansowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Uczestnicy brali udział w zajęciach, podczas których próbowali odnaleźć swoje „korzenie”, ułożyć drzewo genealogiczne, narysować swoją rodzinę. Wiele czasu poświęcono na poznanie historii Suwałk i przepięknych okolic naszego miasta. Podczas licznych wycieczek zwracano uwagę na fantastyczne krajobrazy, niezwykle interesującą przyrodę i oryginalność miejsca, w którym mieszkamy. Zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne, w czasie których uświadamiano jak ważny jest ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu.

Porozumienie o partnerstwie

10.06.2014

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Fundacją TESCO Dzieciom

Przyjaciel Dziecka Więcej informacji na stronach TPD Warszawa. Fundacja Tesco dzieciom

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

28.05.2014

foto27 maja 2014 roku współorganizowaliśmy po raz drugi z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Po uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Aleksandra koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii Księdza Prałata Kazimierza Grybosia, Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych Księdza Kanonika Jarosława Pierzgalskiego oraz Diakona Stanisława Dziemiana w intencji osób niepełnosprawnych, rodziców, terapeutów, wolontariuszy odbył się Marsz Godności ulicami Suwałk.

Wycieczka do Świętej Lipki i Mazurskiego Parku Atrakcji

26.05.2014

foto22 maja 2014 roku uczestnicy Warsztatu brali udział w organizowanej przez naszą placówkę wycieczce do Świętej Lipki i Mazurskiego Parku Atrakcji „Mazurolandia” koło Kętrzyna.

 

FERIE ZIMOWE w OGNISKU

20.02.2014

Z półkolonii zimowej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie skorzystało 20 dzieci. Podopiecznym zapewniono różnorodne atrakcje i zabawy oraz ciepły posiłek. W placówce zorganizowano turniej tenisa stołowego oraz bal karnawałowy, dzieci własnoręcznie wykonały maski karnawałowe i przygotowały odpowiednie stroje oraz dekoracje sali. Nauczyły się przygotować kilka popularnych, karnawałowych przekąsek.