TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Oferta Kolonii 2014:
- zagranicznych,
- krajowych.

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Jastrzębia Góra

17.07.2014

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu.

Chorwacja

11.07.2014

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na obóz młodzieżowy w Chorwacji.

Karpacz

27.06.2014

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na kolonie - Karpacz.

Zakopane

23.06.2014

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na kolonie - Zakopane.

Porozumienie o partnerstwie

10.06.2014

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Fundacją TESCO Dzieciom

Przyjaciel Dziecka Więcej informacji na stronach TPD Warszawa. Fundacja Tesco dzieciom

Włochy - Rimini

06.06.2014

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na obóz młodzieżowy we Włoszech - Rimini.