TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Jastrzębia Góra - aktualizacja

21.07.2015

 Aktualizacja szczegółowych informacji na temat wyjazdu na kolonie w Jastrzębiej Górze.

Informacja o wyjeździe na kolonie Austria - Włochy

14.07.2015

Szczególowe informacje na temat wyjazdu.

Informacje na temat wyjazdu na kolonie

07.07.2015

 Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na kolonie:

UWAGA NOWE LEGITYMACJE SZKOLNE !!!

07.07.2015

Legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest, jako osoba nie posiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 

Szczególnie dotyczy kolonii: do Jastrzębiej Góry, Kołobrzegu i Czarnego Dunajca, ponieważ planowany jest przejazd środkami transportu publicznego.

  

Szczegółowe informacje dotyczące zmian pod adresem:
http://www.ko-gorzow.edu.pl/informacje-wane/51-informacje-wane/3388-przypomnienie-o-nowych-wzorach-legitymacji-szkolnych

UWAGA. Kolonie Włochy - Rimini

01.07.2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach organizuje spotkanie dotyczące wyjazdu młodzieży na kolonię Włochy – Rimini w dniu 02.07.2015 o godzinie 15:30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Utrata 9 (przy budynku Sanepidu).

W spotkaniu uczestniczyła będzie kadra wyjeżdżająca z dziećmi na kolonię.

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

24.06.2015

IkonaW środę 24 czerwca 2015 roku na zaproszenie księdza Tomasza Sikorskiego wikariusza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Suwałkach cała społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w uroczystości peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani na placu Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. Spotkanie modlitewne i występ wokalno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły był dla naszej młodzieży i nas wszystkich dużym przeżyciem.

Na zakończenie uroczystości każdy uczestnik wydarzenia wylosował myśl przewodnią z cytatem z Pisma Świętego.