TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi

10.09.2019

W piękny, słoneczny dzień 9 września 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku zorganizował Festyn „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” Lipniak 2019. Po raz kolejny odbyło się wspaniałe spotkanie integracyjne, gdzie nie zabrakło tańca, śpiewu i dobrej zabawy.

Tegoroczny wakacyjny wypoczynek z TPD …… zakończył się

02.08.2019

Wszystkie kolonie wypoczynkowe zorganizowane przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach podczas tegorocznych wakacji letnich zakończyły się na przełomie lipca – sierpnia br.

Letnia szkoła edukacji obywatelskiej w Jastrzębiej Górze

02.08.2019

W ramach zadania publicznego „Pomóżmy dzieciom gorszych szans” 20 dzieci z placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci uczestniczyło w 10. dniowej „letniej szkole edukacji obywatelskiej” w Jastrzębiej Górze.

Pierwsze turnusy kolonijne … za nami

23.07.2019

W lipcu br. zakończyły się dwa pierwsze turnusy kolonijne w Gdyni

EKO edukacja osób niepełnosprawnych - Woda źródłem życia

27.06.2019

W ramach realizacji zadania „EKO - edukacja osób niepełnosprawnych - Woda źródłem życia” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej odwiedzili Nadleśnictwo Suwałki.

Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce

26.06.2019

Sport to zdrowie

18 czerwca 2019 roku na stadionie lekkoatletycznym OSiR w Suwałkach uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej brali udział w Integracyjnych Zawodach Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce.