TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Szczegółowe inf. dot. kolonii w Poroninie 2021

12.07.2021

Szanowni Państwo,
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Cieszę się, że wybraliście Państwo na wypoczynek dla swoich dzieci kolonię w Poroninie zorganizowaną w wyniku powierzenia przez Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2021

05.07.2021

Z radością podsumowaliśmy po rocznej przerwie kolejną edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Uczestników i gości powitała Pani Hanna Słuchocka – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, a Pani Lilianna Anna Zielińska – Prezes Towarzystwa podkreśliła rolę i znaczenie organizowanych od wielu lat przeglądów artystycznych i ich wpływu na terapię osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe inf. dot. kolonii w Gdyni 2021 - II turnus

03.07.2021

Szanowni Państwo,
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Cieszę się, że wybraliście Państwo na wypoczynek dla swoich dzieci kolonię w Gdyni zorganizowaną w wyniku powierzenia przez Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

„Dni Rodziny 2021”

29.06.2021

w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

18 czerwca 2021 roku odbył się w Augustowie w ramach obchodów „Dni Rodziny” piknik rodzinny połączony z warsztatami kompetencji społecznych w zakresie funkcjonowania rodziny we współczesnym świecie, jej znaczenia i roli.

Szczegółowe informacje dot. kolonii w Międzyzdrojach 2021

22.06.2021

Szanowni Państwo,
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Cieszę się, że wybraliście Państwo na wypoczynek dla swoich dzieci kolonię w Międzyzdrojach zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.
Wierzę, że o tym wyborze zdecydowało nasze wieloletnie doświadczenie i rzetelność w zakresie organizacji kolonii.

Szczegółowe inf. dot. kolonii w Gdyni 2021 - I turnus

22.06.2021

Szanowni Państwo,
Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Pragnę Państwa poinformować, że w wyniku powierzenia zadania publicznego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jesteśmy organizatorem kolonii w Gdyni w terminie od 30.06.2021 do 9.07.2021roku.