TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

„Przyjaciel Dziecka”

11.01.2018

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z najnowszym numerem pisma Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z grudnia 2017 roku, w którym oprócz istotnych spraw dotyczących działania organizacji jest obszerna relacja z Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach z września 2017 roku (strona nr 8)

Lilianna Anna Zielińska
Prezes TPD w Suwałkach

„Bóg się rodzi, Moc truchleje…”

19.12.2017

Słowami kolędy rozpoczęliśmy tegoroczne spotkanie wigilijne augustowskiej społeczności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Licznie gromadząc się przy żłóbku przytoczyliśmy fragment historii ze Starego Testamentu. Dzięki naszym najmłodszym i starszym podopiecznym kolejny raz przeżyliśmy wspólnie czas oczekiwania.

Z dobrą nowiną w „Kalinie”

15.12.2017

W piątek 15 grudnia 2017 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach wystąpili przed pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach prezentując „Jasełka”. Spektakl był przygotowany w ramach warsztatów teatralnych będących częścią zadania "Polepszajmy jakość życia osób niepełnosprawnych!".

„Wspierajmy się nawzajem” przed Świętami Bożego Narodzenia

09.12.2017

9 grudnia 2017 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach w ramach realizacji zadań publicznych „Wspierajmy się nawzajem” oraz „Poprawmy jakość życia rodzinom gorszych szans „ odbyło się spotkanie bożonarodzeniowe z rodzinami , którym przekazano żywnościowe paczki świąteczne.

"Polepszajmy jakość życia osób niepełnosprawnych!"

09.12.2017

Przedświąteczny czas dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach jest okresem wytężonej pracy i oczekiwania. Realizowany jest projekt "Polepszajmy jakość życia osób niepełnosprawnych!" w ramach, którego zostały stworzone zespoły aktywności społecznej i realizowane warsztaty - teatralne, wykonywania stroików i dekoracji świątecznych, uroczystego przygotowania stołu oraz kulinarne.

Andrzejki w Augustowie!

30.11.2017

 „W wigilię świętego Andrzeja
spełniona niech będzie Twoja nadzieja…”

… a nasze marzenia na fantastyczne Andrzejki spełniły się dzięki uprzejmości naszych przyjaciół z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie, którzy zaprosili nas i Warsztat z Olecka na wspaniałą zabawę do Ośrodka Wypoczynkowego „BPIS”.

Taniec, zabawa, integracja, radość, szczęście – to wszystko kojarzy się nam z naszym spotkaniem 29 listopada 2017 roku i za wszystko serdecznie dziękujemy.