TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Jubileusz

23.09.2015

Jubileusz"My także chcemy wznosić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni i chcą i mogą:
odkrywać góry, zawieszać słońce,
darować serca - czujesz? - gorące!
Otwórzcie okna po nocy dzwonku,
nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”

Wypoczynek „Lato 2015 z TPD” za nami…

12.08.2015

 Koniec wakacjiTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach podobnie, jak w latach poprzednich zorganizował wypoczynek dla niespełna 300 dzieci w miejscowościach nadmorskich (Jastrzębia Góra, Kołobrzeg) i górskich (Czarny Dunajec, Zakopane) oraz poza granicami kraju – Austria i Włochy. Staraliśmy się spełnić Państwa oczekiwania w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, programu kolonijnego i zagwarantować szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży. Dużą wagę przykładaliśmy do doboru kadry kolonijnej, która naszym zdaniem, podczas tegorocznych wakacji wywiązała się znakomicie. Należy podkreślić dużą odpowiedzialność kadry kierowniczej i wychowawczej, kreatywność, empatię i zaangażowanie we wszystkie sprawy związane z wypoczywającymi kolonistami.

UWAGA NOWE LEGITYMACJE SZKOLNE !!!

07.07.2015

Legitymacje szkolne bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. W przypadku okazania, w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest, jako osoba nie posiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

 

Szczególnie dotyczy kolonii: do Jastrzębiej Góry, Kołobrzegu i Czarnego Dunajca, ponieważ planowany jest przejazd środkami transportu publicznego.

  

Szczegółowe informacje dotyczące zmian pod adresem:
http://www.ko-gorzow.edu.pl/informacje-wane/51-informacje-wane/3388-przypomnienie-o-nowych-wzorach-legitymacji-szkolnych

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

24.06.2015

IkonaW środę 24 czerwca 2015 roku na zaproszenie księdza Tomasza Sikorskiego wikariusza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Suwałkach cała społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w uroczystości peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani na placu Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. Spotkanie modlitewne i występ wokalno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły był dla naszej młodzieży i nas wszystkich dużym przeżyciem.

Na zakończenie uroczystości każdy uczestnik wydarzenia wylosował myśl przewodnią z cytatem z Pisma Świętego.

III Rodzinny Piknik „Krasnoludków”

20.06.2015

20 czerwca 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego z Zarządu Województwa Podlaskiego „Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny” – Czas dla rodziny…” odbył się piknik rodzinny pn. „III Rodzinny Piknik „Krasnoludków” dla dzieci z przedszkola i placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie. W malowniczym miejscu biwakowym nad Jeziorem Studzieniczne zgromadzili się rodzice, dziadkowie, wolontariusze i zaproszeni goście.

Obchody Podlaskich Dni Rodziny

19.06.2015

Czas dla rodziny w Augustowie

W ramach projektu współfinansowanego z Zarządu Województwa Podlaskiego
serdecznie zapraszamy na
III Rodzinny Piknik
który odbędzie się
20 czerwca 2015 roku (sobota) o godz. 10:00
na polu biwakowym w Studzienicznej.

Lilianna Anna Zielińska
Prezes Oddziału Okręgowego TPD
wraz z nauczycielkami, dziećmi oraz rodzicami
Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie