TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

REALIZACJA PROJEKTU „LATO W MIEŚCIE” SIERPIEŃ 2020

16.09.2020

W drugim miesiącu wakacyjnym, dzięki dofinansowaniu przez sieć marketów PEPCO Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie kontynuowało realizację zadań projektu, z którego skorzystało 20 dzieci. Podopieczni uczestniczyli w kolejnych wspaniałych atrakcjach - to był naprawdę niezwykły, piękny czas!

„Śladami bohaterów Niepodległej”

28.08.2020

Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach realizuje projekt edukacyjno – animacyjny „Śladami bohaterów Niepodległej" dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

„Wakacje 2020 ….. za nami.”

24.08.2020

W Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Suwałkach podobnie jak w całym kraju lato było inne aniżeli w latach poprzednich.

Wypoczywamy …mimo wszystko

04.08.2020

SPRAWOZDANIE z kolonii letniej „Wypoczywamy …mimo wszystko” zorganizowanej w Gdyni sfinansowanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku.

100 inicjatyw na 100-lecie TPD

30.07.2020

Od czerwca 2020 roku przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa z uwagi na COVID - 19 placówka wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie wznowiła realizację zajęć grupowych z programu PEPCO „100 inicjatyw na 100- lecie TPD”.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLONII w GDYNI

15.07.2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Cieszę się, że wybraliście Państwo na wypoczynek dla swoich dzieci kolonię do Gdyni zorganizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach w wyniku powierzenia zadania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.