TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

„Polska w sercach … augustowskich dzieci”

20.11.2021

Projekt „Polska w sercach … augustowskich dzieci” realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od sierpnia do listopada br. został zakończony.

„Niepodległa do Hymnu

10.11.2021

Uczcijmy wspólnie 103.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Dzień Niepodległości w placówce wsparcia dziennego TPD w Augustowie

09.11.2021

11 listopada jest datą dla Polaków jedną z najważniejszych w historii. W związku ze zbliżającym się świętem podopieczni placówki wsparcia dziennego TPD uczestniczyli w zajęciach tematycznych dotyczących 103.rocznicy odzyskania niepodległości …

Rozwijamy zainteresowania z PEPCO

08.11.2021

Podopieczni placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie od października 2021 roku po raz trzeci realizują program w zakresie rozwijania zainteresowań i pasji twórczych.

 

VI edycja programu „Żółty Talerz”

04.11.2021

Od września br. rozpoczęliśmy realizację VI edycji programu „Żółty Talerz” w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie.

„Śladami Bohaterów Niepodległej”

03.11.2021

W ramach realizacji projektu „Polska w sercach… augustowskich dzieci” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości narodowych i etnicznych uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach i podopieczni TPD z Augustowa poszukiwali miejsc pamięci narodowej i miejsc związanych z bohaterami Niepodległej.