TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Wizyta podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Suwałkach

21.03.2019

w Warsztacie Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach.

20 marca 2019 roku z przyjemnością gościliśmy w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach. Kandydaci do naszej placówki obejrzeli poszczególne pracownie WTZ, a także mieli możliwość przez chwilę poczuć się uczestnikami Warsztatu.

Dzień Babci i Dziadka

30.01.2019

“Moja babcia i mój dziadek - to wspaniali są dziadkowie...:”

  

22 stycznia 2019 roku w Punkcie Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie odbyła się wspaniała, rodzinna uroczystość. Przedszkolaki zaprosiły swoje babcie i dziadków na spotkanie z okazji Ich święta.

Czas zimowego wypoczynku

28.01.2019

„Zimowa Radość w Augustowie”

 Od 21 stycznia 2019 roku trwają półkolonie zimowe w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego 20 podopiecznych Towarzystwa skorzystało już z różnych, ciekawych form wypoczynku zimowego.

Hej Kolęda, kolęda…

16.12.2018

15 grudnia 2018 roku zgromadziliśmy się przy symbolicznym żłobku Nowonarodzonego Jezusa, by wspólnie powitać Go w naszej tepedowskiej społeczności w Augustowie. Wspólnie z naszymi podopiecznymi z Punktu Przedszkolnego i środowiskowego ogniska wychowawczego – z rodzinami, na czele z panią Prezes – Lilianną Anną Zielińską oraz zaproszonymi gośćmi i członkami TPD usiedliśmy do wigilijnego stołu.

Aktywnie i razem

04.12.2018

2 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą "Aktywnie i razem" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, a współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

My dla Niepodległej Polski

04.12.2018

19 listopada 2018 roku uczestnicy naszego Warsztatu brali udział w „ IV Suwalskim Przeglądzie Talentów Osób z Niepełnosprawnością - Hyde Park”.