TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Coraz więcej KRASNOLUDKÓW…

29.10.2014

fotka29 października 2014 roku w Punkcie Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie odbyła się uroczystość „Jestem przedszkolakiem”, podczas której kolejna grupa 3-letnich dzieci została uroczyście przyjęta do grona KRASNOLUDKÓW.
Dzieci zaprezentowały to, czego nauczyły się w przedszkolu - pięknie recytowały wierszyki, rozpoznawały swoje znaczki, samodzielnie nakładały kapcie i oczywiście gromko śpiewały piosenki o krasnoludkach. Po poprawnym wykonaniu wszystkich zadań dzieci otrzymały czapki krasnoludków i dyplomy.

XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego

01.10.2014

foto1 października 2014 roku odbył się w Suwałkach jubileuszowy XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i funkcjonujący w strukturach stowarzyszenia Warsztat Terapii Zajęciowej. W Przeglądzie uczestniczyły warsztaty terapii zajęciowej z terenu województwa, domy pomocy społecznej i stowarzyszenia zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych. Jak co roku na Przegląd napłynęły prace, które prezentowały wysoki poziom artystyczny oraz zachwycały autentycznością ujęcia tematu i prostotą formy. W związku z powyższym Komisja, składająca się z profesjonalnych plastyków miała wyjątkowo trudne zadanie ponieważ wszystkie prace – kolorystyczne i oryginalne zasługiwały na szczególne podkreślenie i uznanie.

Integracyjna wycieczka do Białegostoku

25.09.2014

25 września 2014 roku podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Suwałk i Augustowa uczestniczyli w jednodniowej, integracyjnej wycieczce do Białegostoku. Głównym celem wyjazdu był obejrzenie spektaklu „Skrzypek na dachu” w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku w ramach realizowanego przez Warsztat zadania publicznego „Muzyczne impresje - od muzyki do tańca”. Po obejrzeniu musicalu, a szczególnie po piosence „Gdybym był bogaczem” - jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów pozostały piękne, niezapomniane wrażenia.

Wakacje 2014 – krótkie wspomnienia

18.09.2014

fotkaPo raz kolejny wakacje letnie za nami. W br. roku z kolonii zorganizowanych przez Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach skorzystało 280 dzieci, które wypoczywały nad morzem – Jastrzębia Góra, za granicą – Chorwacja i Włochy oraz w górach – Czarny Dunajec, Karpacz, Zakopane.

  

Cieszymy się, że od wielu lat obdarzacie nas Państwo zaufaniem i powierzacie swoje dzieci wysyłając na kolonie zorganizowane przez Towarzystwo. Ze swojej strony dokładamy wiele starań, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i atrakcyjny program edukacyjno – wypoczynkowy. Zatrudniamy doświadczoną kadrę kolonijną kierującą się odpowiedzialnością, empatią i wyjątkową kreatywnością.

  

W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności

12.09.2014

fotoW czerwcu i lipcu 2014 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej realizowali zadanie publiczne pt.: „Aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie inicjowania i promowania wspólnotowych i samopomocowych form wspierania rodziny w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny” pod nazwą „W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności”.

Projekt współfinansowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Uczestnicy brali udział w zajęciach, podczas których próbowali odnaleźć swoje „korzenie”, ułożyć drzewo genealogiczne, narysować swoją rodzinę. Wiele czasu poświęcono na poznanie historii Suwałk i przepięknych okolic naszego miasta. Podczas licznych wycieczek zwracano uwagę na fantastyczne krajobrazy, niezwykle interesującą przyrodę i oryginalność miejsca, w którym mieszkamy. Zorganizowano zajęcia sportowe i rekreacyjne, w czasie których uświadamiano jak ważny jest ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu.

Porozumienie o partnerstwie

10.06.2014

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Fundacją TESCO Dzieciom

Przyjaciel Dziecka Więcej informacji na stronach TPD Warszawa. Fundacja Tesco dzieciom