TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Śladami bohaterów Niepodległej - zakończenie projektu

25.11.2020

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zakończyło realizację projektu edukacyjno – animacyjnego „Śladami bohaterów Niepodległej" dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Był kontynuacją wcześniej zrealizowanych przez wnioskodawcę projektów „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej” oraz „Pamięć łączy pokolenia”.

Program „Temperatura Dobra”

28.10.2020

Z uwagi na zwiększoną świadomość ochrony zdrowia naszych podopiecznych, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Augustowie przystąpiło do jesiennego programu „Temperatura Dobra” Fundacji ZIKO dla zdrowia.

„Śladami bohaterów Niepodległej”

21.10.2020

Projekt edukacyjno-animacyjny "Śladami bohaterów Niepodległej" dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” wspiera działania o charakterze edukacyjnym przygotowującym do godnego celebrowania odzyskania przez Polskę niepodległości.

„ŚLADAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

04.10.2020

26 września 2020 roku beneficjenci projektu edukacyjno – animacyjnego „Śladami bohaterów Niepodległej" dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” uczestniczyli w wycieczce historycznej śladami Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA 2020

30.09.2020

19 września 2020 roku podopieczni Środowiskowego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie dołączyli do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Całą akcję zorganizował Urząd Miejski w Augustowie we współpracy z Nadleśnictwem Augustów.

„Śladami bohaterów Niepodległej”

29.09.2020

W ramach projektu edukacyjno-animacyjnego „Śladami bohaterów Niepodległej" dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” odbywają się w placówce Warsztatu Terapii Zajęciowej zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy…