TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

UWAGA. Kolonie Włochy - Rimini

01.07.2015

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach organizuje spotkanie dotyczące wyjazdu młodzieży na kolonię Włochy – Rimini w dniu 02.07.2015 o godzinie 15:30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Utrata 9 (przy budynku Sanepidu).

W spotkaniu uczestniczyła będzie kadra wyjeżdżająca z dziećmi na kolonię.

Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

24.06.2015

IkonaW środę 24 czerwca 2015 roku na zaproszenie księdza Tomasza Sikorskiego wikariusza Parafii p.w. Św. Wojciecha w Suwałkach cała społeczność Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w uroczystości peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani na placu Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II. Spotkanie modlitewne i występ wokalno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły był dla naszej młodzieży i nas wszystkich dużym przeżyciem.

Na zakończenie uroczystości każdy uczestnik wydarzenia wylosował myśl przewodnią z cytatem z Pisma Świętego.

Kolonie w Kołobrzegu

23.06.2015

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu.

III Rodzinny Piknik „Krasnoludków”

20.06.2015

20 czerwca 2015 roku w ramach projektu współfinansowanego z Zarządu Województwa Podlaskiego „Organizacja i promocja Podlaskich Dni Rodziny” – Czas dla rodziny…” odbył się piknik rodzinny pn. „III Rodzinny Piknik „Krasnoludków” dla dzieci z przedszkola i placówki wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie. W malowniczym miejscu biwakowym nad Jeziorem Studzieniczne zgromadzili się rodzice, dziadkowie, wolontariusze i zaproszeni goście.

Włochy - Rimini - obóz młodzieżowy

19.06.2015

Szczegółowe informacje o wyjeździe.

Obchody Podlaskich Dni Rodziny

19.06.2015

Czas dla rodziny w Augustowie

W ramach projektu współfinansowanego z Zarządu Województwa Podlaskiego
serdecznie zapraszamy na
III Rodzinny Piknik
który odbędzie się
20 czerwca 2015 roku (sobota) o godz. 10:00
na polu biwakowym w Studzienicznej.

Lilianna Anna Zielińska
Prezes Oddziału Okręgowego TPD
wraz z nauczycielkami, dziećmi oraz rodzicami
Punktu Przedszkolnego „Krasnoludki” i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie