TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Koncert kolęd „Dzieci – Dzieciom”

18.01.2015

Koncert Kolęd18 stycznia 2015 roku w Konkatedrze Św. Aleksandra w Suwałkach odbył się dobroczynny koncert kolęd „Dzieci – Dzieciom” na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Organizatorami koncertu z inicjatywy Pani Marleny Borowskiej była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Koncertu Kolęd - Dzieci Dzieciom

12.01.2015

Zapraszamy

koncert

Dnia 18.01.2015 godz.13.00
Konkatedra pw. Św. Aleksandra w Suwałkach
WSTĘP WOLNY

szczegóły w pliku pdf

„Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”

09.01.2015

Placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie bierze udział w III edycji programu Tesco „Zdrowo jeść by rosnąć w siłę”. Do programu zakwalifikowano 20 dzieci, które w ramach programu otrzymują codziennie posiłki przygotowane z produktów zakupionych i finansowanych przez Fundację Tesco.

Podopieczni biorą czynny udział w komponowaniu jadłospisu i przygotowywaniu posiłków.

Wigilia w Punkcie Przedszkolnym i Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Augustowie

19.12.2014

wigilia„Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…” – tą piękną kolędą rozpoczęło się spotkanie opłatkowe w Punkcie Przedszkolnym i Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Augustowie.

Na tę bożonarodzeniową uroczystość przybyły dzieci, rodzice i członkowie Zarządu Miejskiego TPD w Augustowie z Prezesem Panią Magdaleną Kożuszek. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Lilianna Zielińska - Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, która przywiozła dzieciom prezenty od Świętego Mikołaja.

Spotkanie opłatkowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej

18.12.2014

Spotkanie opłatkowe18 grudnia 2014 roku zebraliśmy się licznie w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej, aby przełamać się opłatkiem i wspólnie przeżyć atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie poprzedzone było wspólną modlitwą pod przewodnictwem Proboszcza Parafii p.w. Świętego Wojciecha Księdza Wiesława Śliwczyńskiego. Śpiewaliśmy kolędy i składaliśmy sobie serdeczne życzenia.

 

Uroczystość 95 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach

09.12.2014

95-lecie9 grudnia 2014 roku obchodziliśmy w Suwałkach uroczystość 95 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która została zorganizowana przez Prezesa Oddziału Okręgowego Liliannę Annę Zielińską wraz z Zarządem i współpracownikami. Rozpoczęła się ona Mszą Świętą koncelebrowaną w Konkatedrze p.w. Św. Aleksandra w Suwałkach przez Księdza Proboszcza Kazimierza Grybosia, Duszpasterza Osób Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej Księdza Jarosława Pierzgalskiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Wojciecha Księdza Wiesława Śliwczyńskiego oraz Proboszcza Parafii p.w. Kazimierza Królewicza Księdza Lecha Łubę w intencji pracowników, wolontariuszy, podopiecznych, darczyńców oraz zmarłych pracowników i działaczy związanych przez wiele lat z organizacją.