TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

100 inicjatyw na 100-lecie TPD.

03.01.2020

W grudniu zakończyliśmy realizację projektu „100 inicjatyw na 100-lecie TPD” realizowanego w placówce Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Augustowie korzystając ze wsparcia finansowego „PEPCO”.

Wigilia z podopiecznymi TPD w Augustowie

20.12.2019

20 grudnia 2019 roku zgodnie z tradycją przed świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe społeczności augustowskich placówek TPD - wsparcia dziennego i Punktu Przedszkolnego, w którym uczestniczyli zaproszeni goście, przyjaciele stowarzyszenia, rodzice i podopieczni.

Zajęcia z informatyki

12.12.2019

Wspólna praca nad końcową prezentacją multimedialną.

Zajęcia z geografii

10.12.2019

Kontynuujemy naukę o Europie.

Goście z Estonii

26.11.2019

22 listopada 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej TPD odwiedziła delegacja gości z Centrum Meiela z Vōru z Estonii.

Podsumowanie projektu edukacyjno – animacyjnego „Pamięć łączy pokolenia”

19.11.2019

Mazurkiem Dąbrowskiego rozpoczęliśmy podsumowanie projektu edukacyjno – animacyjnego „Pamięć łączy pokolenia”, który dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.