TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Background photo created by freepik - www.freepik.com


Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

KOMUNIKAT

10.04.2020

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2…

KOMUNIKAT

26.03.2020

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2…

KOMUNIKAT

12.03.2020

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 …

Ferie zimowe z przygodą w Augustowie

03.02.2020

Zakończył się piękny czas „Ferii zimowych z przygodą” w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Augustowie 20 podopiecznych skorzystało z wielu atrakcyjnych i ciekawych form wypoczynku zimowego, z wyjazdów, warsztatów plastycznych, kulinarnych i edukacyjnych.

Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym TPD w Augustowie

28.01.2020

O wielkiej miłości do dziadków opowiadały Krasnoludki z Punktu Przedszkolnego TPD w Augustowie słowami wierszy, piosenkami i tańcami na uroczystości Dnia Babci i Dziadka 21 stycznia 2020 roku.

Pomóżmy dzieciom gorszych szans - zakończenie projektu

03.01.2020

31 grudnia 2019 roku zakończył się projekt „Pomóżmy dzieciom gorszych szans” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach dla 40 dzieci podopiecznych placówki wsparcia dziennego i Punktu Przedszkolnego TPD w Augustowie.