TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Żółty talerz w placówce wsparcia dziennego

29.09.2023

Kolejny rok programu "Żółty Talerz" rozpoczęliśmy zajęciami kulinarnymi. Szefowymi kuchni były Ania i Natalka

Park Narodowy Yellowstone

29.09.2023

W 2023 roku przypadła 151 rocznica utworzenia Parku Narodowego Yellowstone. To najstarszy Park Narodowy na świecie. W 1978 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury i przyrody UNESCO.

Podziękowanie

21.09.2023

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach serdecznie gratuluje wszystkim osobom, które zgłosiły swoje prace na Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Poszukiwanie inspiracji

21.09.2023

Zakończyła się kolejna edycja Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, a podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach wyruszyli w poszukiwaniu inspiracji do tworzenia nowych prac.

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

19.09.2023

Z radością podsumowaliśmy kolejną 23. edycję Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, w których brały udział osoby niepełnosprawne z województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Z ostatnią „letnią wizytą”

19.09.2023

Nasza koleżanka Agnieszka wraz z rodzicami z zaprosiła kilkoro uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach na wrześniowy piknik.