TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

TPD Oddział Okręgowy Suwałki

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dobra dzieci.

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach posiada osobowość prawną, wpisany jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod nr 0000204536.

Celem działania Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

  1. tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
  2. przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  3. ochrona dzieci przed patologią społeczną i przemocą,
  4. upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
  5. upowszechnianie i ochrona praw dziecka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Wersja do druku Generuj PDF

Aktualności

Wizyta w Galerii Sztuki Współczesnej

01.06.2023

1 czerwca 2023 roku podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach odwiedzili Galerię Sztuki Współczesnej Chłodna 20, gdzie z dużym zainteresowaniem obejrzeli ekspozycję prac uczestników zajęć pracowni ceramicznej i plastycznej Suwalskiego Ośrodka Kultury.

10 lat Środowiskowego Domu Samopomocy Aktywni Tak Samo

01.06.2023

31 maja 2023 roku wraz z podopiecznymi i kadrą Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach uczestniczyłam w Jubileuszu 10.lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach.

Dzień Matki w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Augustowie

29.05.2023

26 maja obchodziliśmy w placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu, Dzień Matki, podczas którego dzieci wyraziły Mamom swój szacunek i podziękowania za trud wychowania.

Dzień Rodziny

25.05.2023

W czwartek 25 maja 2023 roku odbyło się spotkanie społeczności Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach - rodziców i opiekunów, zespołu rehabilitacyjnego oraz seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Powspominajmy

25.05.2023

…czas szybko leci, już minął tydzień od naszego wyjazdu, jeszcze powspominajmy naszą wycieczkę …

Integracyjny turniej BOCCIA

24.05.2023

19 maja 2023 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach brali udział w ,,V Integracyjnym Turnieju BOCCIA”, sportowej paraolimpijskiej dyscyplinie wywodzącej się od włoskiej gry w bule.