TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

ul. Wojska Polskiego 53
16-300 Augustów
pedagog - Anna Maria Żylińska

Środowiskowe Ognisko wychowawcze jest placówką opiekuńczo - wychowawczą prowadzącą działalność pedagogiczną, profilaktyczną i resocjalizacyjną.

Do Ogniska codziennie uczęszcza 25 dzieci, których skomplikowana sytuacja rodzinna spowodowała, że zbyt wiele czasu spędzały "na ulicy" i narażone były na jej negatywny wpływ. Placówka oddziaływuje kompleksowo na wychowanków w ich naturalnym środowisku zapewniając pomoc dydaktyczną, opiekuńczą, socjalną i terapeutyczna.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Celem działania Ogniska jest:

 • zmniejszenie rozmiaru i zasięgu niedostosowania i sieroctwa społecznego poprzez:
  • minimalizowanie negatywnych skutków wychowywania się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową,
  • wdrażanie wychowanków do przestrzegania norm i zasad akceptowanych społecznie,
  • wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
  • pedagogizację rodziców wychowanków

Cele statutowe realizowane są poprzez:

 • zapewnienie opieki wychowawczej,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • dożywianie,
 • współpracę z wychowawcami i pedagogami szkolonymi,
 • zajęcia sportowe i kulturalne,
 • organizację wypoczynku letniego i zimowego,
 • rodzinne formy spędzania czasu wolnego - rekreacja,
 • uczenie rodziców i opiekunów budowania prawidłowych relacji z dziećmi,
 • socjoterapię.

Pedagog Ogniska ma obowiązek wnikania w czas szkolny, podwórkowy i rodzinny wychowanków.

Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że systematyczne oddziaływanie pedagogiczne i terapeutyczne na dziecko i rodzinę przynosi oczekiwane pozytywne efekty.

Wersja do druku Generuj PDF