TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2018

wstecz

03.07.2018

29 czerwca 20118 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach odbyło się uroczyste podsumowanie Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych i okolicznościowy wernisaż nagrodzonych prac. Do tegorocznej edycji Przeglądu zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne z województwa kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

Na uroczystość przybyli podopieczni placówek, przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, nagrodzeni twórcy prac, rodzice, zaprzyjaźnione osoby ze społecznością Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Rozpoczęcia Przeglądu pięknym tańcem dokonali uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

W imieniu organizatora gości przywitała Kierownik Warsztatu Pani Hanna Słuchocka.

 • Księdza Wiesława Śliwczyńskiego - Proboszcza Parafii p.w. św. Wojciecha w Suwałkach
 • Księdza Kanonika Jarosława Pierzgalskiego – Kapelana Szpitala
 • Pana Leszka Deca – Radnego Województwa Podlaskiego, Prezesa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Panią Jadwigę Milewską reprezentującą Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego
 • Pana Grzegorza Mackiewicza Przewodniczącego Rady Powiatu Suwalskiego
 • Pana Witolda Kowalewskiego Wicestarostę Suwalskiego
 • Pana Dyrektora Mirosława Guzewicza Prezesa Oddziału Regionalnego TPD
 • Panią Grażynę Bogdańską Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz Panią Agnieszką Zdrawomysłow
 • Panią Bożenę Tomaszewską Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Pana Profesora Andrzeja Strumiłło
 • Panią Halinę Mackiewicz artystę plastyk z SOK Suwałki
 • Pana Adama Słuchockiego Dyrektora Rejonu Energetycznego Suwałki
 • Pana Inspektora Andrzeja Zielińskiego Zastępcę Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku
 • Panią Joannę Zakrzewską Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Suwałki Pana Wojciecha Rodaka
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Pana Wojciecha Szostaka
 • Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra Pana Wojciecha Stankiewicza
 • Dowódcę 14 Suwalskiego Dywizjonu Podpułkownika Krzysztofa Świderskiego
 • Podinspektora Sławomira Kołakowskiego Zastępcę Komendanta Policji w Suwałkach
 • Panią Liliannę Zielińską Kierownik DPI MOPR Suwałki
 • Panią Bożenę Wojdyła Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Pana Jarosława Lebiediewa Prezesa Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS
 • Pana Michała Chrościelewskiego Wicedyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach
 • Panią Zytę Sadowską Współwłaścicielkę firmy SABO
 • Pana Henryka Owsiejewa Prezesa Suwalskiej Spółki Malow
 • Panią Urszulę Duda Dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach
 • Panią Barbarę Burba Dyrektor Domu Pomocy społecznej „Kalina” w Suwałkach
 • Pana Andrzeja Wasilewskiego Prezesa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Panią Zofię Syperek – byłą Przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło w Suwałkach władze społeczne suwalskiego TPD, koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionych placówek, rodziców, opiekunów, terapeutów osób niepełnosprawnych, sympatyków i media.

Po uroczystym przywitaniu Ks. Proboszcz Wiesław Śliwczyński zaprosił do wspólnej modlitwy w intencji osób niepełnosprawnych, Ich rodzin, terapeutów i wszystkich zgromadzonych.
Pani Lilianna Anna Zielińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolejnej edycji konkursu, podopiecznym placówek, terapeutom, rodzicom, instytucjom wspierającym finansowo – w sposób szczególny dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Nadleśnictwa Szczebra.

Stwierdziła, że tak duża ilość nadesłanych prac (180) i liczba placówek (21) świadczy o dużym zainteresowaniu Przeglądem, co bardzo cieszy organizatorów.

Pani Halina Mackiewicz w imieniu Komisji Konkursowej przedstawiła wyniki Przeglądu podkreślając jednocześnie wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac, estetykę wykonania i duży wkład pracy osób niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby wyróżnione w poszczególnych kategoriach otrzymały nagrody indywidualne i okolicznościowe kalendarze na 2019 rok.

Zaproszeni goście wyrazili słowa gratulacji i podziękowań za zaproszenie pozdrawiając przede wszystkim niepełnosprawnych twórców, terapeutów i opiekunów oraz organizatorów Konkursu.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu Przeglądu spotkali się na integracyjnym spotkaniu.


Zobacz zdjęcia


Zobacz kalendarz z pracami konkursowymi


Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności