TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcjękolonie 2023

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

1,5 % podatku

Państwa 1,5 % jest dla nas ważne

Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

możesz przeznaczyć
1,5 procenta swojego podatku dochodowego

na działalność naszego stowarzyszenia.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach pozyskane środki przeznaczy na:

  • Wsparcie dla dzieci najuboższych i niepełnosprawnych.
  • Wypoczynek dla dzieci i młodzieży.
  • Świetlicę Środowiskową TPD .
  • Pomoc żywnościową dla rodzin najuboższych.
  • Pomoc materialną dla dzieci.

W rubryce nazwa OPP wpisuje się:
Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W rubryce numer KRS:
0000114345

Cel szczegółowy: TPD Suwałki

Wersja do druku Generuj PDF