TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

wstecz

08.12.2020

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach otrzymało grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Uzyskane w ramach grantu środki finansowe przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia do ich stosowania (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz wolnostojący zestaw do dezynfekcji rąk z automatycznym bezdotykowym dozownikiem) dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Udzielone wsparcie przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia całej społeczności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Hanna Słuchocka
Kierownik WTZ TPD

Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności