TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Pomóżmy dzieciom gorszych szans - zakończenie projektu

wstecz

03.01.2020

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

31 grudnia 2019 roku zakończył się projekt „Pomóżmy dzieciom gorszych szans” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach dla 40 dzieci podopiecznych placówki wsparcia dziennego i Punktu Przedszkolnego TPD w Augustowie.

Projekt realizowany był w terminie 01.05.2019 – 31.12.2019.

Celem zadania było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, zwiększenie poziomu wiedzy, niwelowanie opóźnień szkolnych, korekcję wad wymowy, poprawę aktywności ruchowej i korekcje wad postawy, wzrost kompetencji obywatelskich i społecznych.

W ramach wzrostu kompetencji społecznych beneficjenci zadania uczestniczyli:

  • w dwóch jednodniowych wyjazdach edukacyjnych do Podlaskiej Filharmonii Narodowej na spektakl „Księga Dżungli” i Teatru Lalek na widowisko „Jak cudowna jest Panama”.
  • w 10.dniowym wyjeździe do Jastrzębiej Góry na „letnią szkołę edukacji obywatelskiej”

W ramach projektu zorganizowano konsultacje obywatelskie, podczas których podejmowano sprawy ważne dla placówki, poprawy stanu technicznego placu gier i zabaw, czystości w najbliższym otoczeniu w tym ochrony zieleni. Poznano również strukturę, prac i działalność instytucji samorządowych (Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Augustowie).
Od maja do grudnia zgodnie z harmonogramem działań najmłodsi podopieczni systematycznie korzystali z grupowych zajęć rytmiczno-muzycznych, logopedycznych – z terapią grupową oraz indywidualną, oraz z języka angielskiego.

Starsi beneficjenci projektu uczestniczyli w cyklu zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów: matematyki, geografii, informatyki, z języka polskiego i języka angielskiego.
To był piękny czas wytężonej pracy. Wiele miesięcy dodatkowych zajęć, ćwiczeń, zwiększenia poziomu wiedzy.

Realizacja powyższego projektu stworzyła beneficjentom nie tylko dodatkowe szanse prawidłowego rozwoju czy wzrostu edukacyjnego ale również umożliwiła dla wielu z nich po raz pierwszy w życiu kontakt z kulturą i sztuką.

Cele i rezultaty założone zostały osiągnięte, zostały potwierdzone końcową diagnozą.

Augustów, 3.01.2020

Sporządziła:
Anna Maria Żylińska
Pedagog

Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności