TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Pierwsze turnusy kolonijne … za nami

wstecz

23.07.2019

W lipcu br. zakończyły się dwa pierwsze turnusy kolonijne w Gdyni:

 • I turnus 25.06.2019 – 6.07.2019 na którym wypoczywały dzieci z terenu województwa podlaskiego na zlecenie Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 • II turnus 11.07.2019 – 20.07.2019 „Wakacyjny wyjazd – alternatywą na przemoc i uzależnienie” na którym wypoczywały m.in. dzieci z Suwałk i Sejn.

Dzieci przebywały w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni, który spełniał warunki określone przepisami prawa oświatowego, Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji sanitarnej.

   

W ramach kolonii zapewniono program:

 • turystyczny – zwiedzanie Gdyni, Sopotu, Gdańska , Westerplatte, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, Akwarium Gdyńskie, Centrum Nauk Eksperymentalnych
 • prozdrowotny – kąpiele i spacery nad morzem, gry i zabawy edukacyjne, sportowe, jodoterapia, hartowanie organizmu.
 • warsztaty profilaktyczne w obszarze:
  • przemocy w internecie,
  • ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych i konsekwencji wynikających z ich zażywania,
  • przestrzegania norm społecznych i odpowiedzialności za własne postępowanie
  • kształtowania pozytywnych postaw i konstruktywnego spędzana wolnego czasu.

Na koloniach szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo dzieci i zajęcia , które pozwalały na odreagowanie całorocznych napięć i aktywny, prozdrowotny wypoczynek. Wszystkie dzieci wypoczęte i bezpieczne wróciły do rodziców .

   

Dziękujemy kadrze kolonijnej, rodzicom oraz instytucjom współfinansującym - Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Prezydentowi Miasta Suwałki oraz Burmistrzowi Miasta Sejny za konstruktywną i dobrą pracę.

TPD Suwałki

Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności