TPD - strona głównanapisz do nas
zobacz instrukcję

TPD

Oddział Okręgowy
16-400 Suwałki
ul. Koœciuszki 82/13
tel/fax: 087 5664517
email: biuro@tpdsuwalki.org.pl

Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 2019 r.

wstecz

26.04.2019

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Suwałkach
ul. Kościuszki 82/13
16 - 400 Suwałki
tel./fax: 87 566 45 17
Suwałki, 24.04.2019 rok
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Domy Pomocy Społecznej,
Środowiskowe Domy Samopomocy,
Ośrodki Wsparcia,
Osoby niepełnosprawne z województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

Przewidujemy następujące kategorie konkursowe:

 • malarstwo,
 • grafika i rysunek,
 • tkanina i szycie,
 • haft i koronka,
 • rzeźba,
 • ceramika,
 • techniki różne.


Ogłoszenie wyników Przeglądu nastąpi 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, ul. Noniewicza 83.

Prace oraz karty zgłoszenia prac należy dostarczyć do 27 maja 2019 roku na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej TPD
ul. Utrata 9
16 - 400 Suwałki.

Dodatkowe informacje o Przeglądzie można uzyskać pod numerem telefonu 875663608.
Kartę zgłoszenia prac konkursowych można pobrać z działu Dokumenty do pobrania


Pozdrawiam
Hanna Słuchocka
Kierownik WTZ TPD


REGULAMIN
Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

ORGANIZATOR: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach.

Projekt dofinansowano ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” - kierunek pomocy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym ( w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty).

CELE KONKURSU:

 • Wyzwalanie twórczej aktywności osób niepełnosprawnych i inicjowanie aktywnych działań
 • Organizacja imprezy kulturalnej zwiększającej aktywność osób z niepełnosprawnościami,
 • Promocja osiągnięć artystycznych osób niepełnosprawnych poprzez popularyzację wykonanych przez nich prac na wystawach i okolicznościowych publikacjach
 • Podniesienie poczucia własnej wartości niepełnosprawnych twórców

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEGLĄDZIE:

 1. W Przeglądzie mogą brać udział osoby niepełnosprawne zajmujące się twórczością artystyczną posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).
 2. Do Konkursu można zgłosić prace w następujących kategoriach:
  • malarstwo,
  • grafika i rysunek,
  • tkanina i szycie,
  • haft i koronka,
  • rzeźba,
  • ceramika,
  • techniki różne.
 3. Prace wraz z kartami zgłoszeń proszę dostarczyć w terminie do 27 maja 2019r. na adres:
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztat Terapii Zajęciowej
  ul. Utrata 9
  16-400 Suwałki
 4. Wszystkie prace powinny być opatrzone metryką z następującymi danymi:
  • imię i nazwisko autora,
  • adres placówki,
  • tytuł pracy i technikę wykonania,
 5. Prace bez metryki oraz uszkodzone nie będą klasyfikowane w konkursie, dlatego prosimy o ich właściwe zabezpieczenie na czas transportu (prosimy, aby nie oprawiać prac w szkło).
 6. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja.
 7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 8. Koszt ( dowozu ), przesyłki i odbioru prac pokrywa uczestnik Przeglądu, bądź placówka, którą reprezentuje. Za uszkodzenia prac w trakcie transportu organizator nie bierze odpowiedzialności.

UWAGA: Prace biorące udział w Przeglądzie należy odebrać po ustaleniu z organizatorem konkursu w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Suwałkach.

Autorzy prac/placówki nadsyłając swoje prace akceptują warunki regulaminu.

Wersja do druku Generuj PDF
« inne aktualności